bulljump2

Bull Jump Hammar

Bull Jump Hammar

Return to Southern Ethiopia – 15 days